Annons

LEJON drömtydning

Drömord

LEJON (LION) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Visas i många drömmar, och oftast betyder ilska, lust att skada, aggressivitet eller rädsla för dessa känslor hos andra eller oss själva. Vi kan känna rädsla för vår egen ilska på grund av den hotande skada andra på ett sätt som skulle reflektera över själv, och förtära våra andra känslor och önskningar. Lejonet kan ofta uttrycka känslor av kärlek som inte kan uttrycka sig normalt, och bli aggressiv istället. Om vi ser någon vi älskar att visa intresse för en annan, eller om vi anser störtade med syskon till föräldrar kärlek, får våra känslor tycks oss som ett fruktansvärt lejon. Daniel i lejon den är en vacker symbol som representerar hur dessa känslor kan lugnas och ändras om vårt liv ges till påverkan av alkohol. Se större post i lejon.

Orginaltext - engelska: Appears in many dreams, and usually signifies anger, desire to hurt, aggressiveness; or fear of these feelings in others or ourselves. We may feel fear of our own anger due to it threatening injury to others in a way that would reflect upon self, and devour our other feelings and desires. The lion can often express feelings of love that cannot express normally, and become aggressive instead. If we see someone we love showing interest in another, or if we feel ousted by brother or sister for parents? love, our feelings may seem to us like a terrible lion. Daniel in the lions? den is a beautiful symbol representing how these feelings may be calmed and changed if our life is given to the influence of the spirit. See larger entry on lion.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons