Annons

BEN drömtydning

Drömord

BEN (LEGS) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta pekar på de saker som hjälper dig i livet. Ert stöd kan vara beroende av föräldrar, jobb, pengar, religion, vänner, ditt eget förtroende. Ibland en händelse inträffar, eller vi få nyheter, som slår undan vårt stöd eller självförtroende, och drömmar representerar detta ett problem eller skador på benen. Benen kan också skildra förmågan att ta sig runt i livet. Ambition till exempel, kan ge oss köra och självförtroende att stå upp göra något i livet. Om ditt företag misslyckas dock kan ambition vittra, företrädd av benen sparkas bort från dig. See: Left, Right.

Orginaltext - engelska: This points to the things that support you in life. Your support may depend upon parents, job, money, religion, friends, your own confidence. Sometimes an event occurs, or we receive news, that knocks away our support or self confidence, and dreams represent this by a problem or injury to your legs. Legs can also depict the ability to get about in life. Ambition for instance, may give us drive and confidence to stand up up do something in life. If your business fails though, ambition may crumble, represented by your legs being kicked away from you. See: Left; Right.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons