Annons

LÖV drömtydning

Drömord

LÖV (LEAF) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Den levande, växande del av dig. Den del som fortfarande är sårbara på grund av sin nyhet, eller utsliten (beroende på färg på blad) del av din tänker eller känner. Du kan också blåsas som ett löv, vilket tyder på separation från sina rötter och viktigaste tillväxtområden, eller så kan du ta ett blad från någons anteckningsblock, på så sätt följa deras exempel eller idé. Bladen som helhet, om det faller, kan representera slutet av ditt liv, det går egot som dör, men lämnar stammen, den process som gav liv. Se: Tree.

Orginaltext - engelska: The living, growing part of you. The part that is still vulnerable because of its newness, or outworn (depending on colour of leaf) part of your thinking or feeling. You can also be blown like a leaf, suggesting separation from your roots and main growth; or you can take a leaf from someone?s notebook, thus following their example or idea. The leaves as a whole, if falling, can represent the end of your life, the passing ego that dies, but leaves the trunk, the process that gave life. See: Tree.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons