Annons

LAM drömtydning

Drömord

LAM (LAME) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Svårigheten, eller brist på självförtroende eller styrka du kan möta på att ta dig genom händelserna i livet. Det kan utgöra några hinder i ditt väsen som gör gå svårt. Halta kan också representera osäkerhet om hur eller var du "stand" i livet. En lam vänster ben skildrar svaghet i känslor och idéer från vilka du får stöd. Hälta i höger ben tyder på svaghet i hantering av externa aktiviteter. Symboliken Jesu helande den lame mannen, Math. 11:5 är makt helheten läka svårigheter. Kontakten med våra egna helheten ger oss möjlighet att möta livet med energi och kapacitet varje händelse krav.

Orginaltext - engelska: The difficulty, or lack of confidence or strength you might face in making your way through the events of life. It can represent any impediment in your being that makes going difficult. Lameness can also represent uncertainty about how or where you "stand" in life. A lame left leg depicts weakness in the feelings and ideas out of which you gain support. Lameness in the right leg suggests weakness in dealing with external activities. The symbolism of Jesus healing the lame man, Math. 11:5 is the power of wholeness healing the difficulty. The contact with our own wholeness enables us to face life with the energy and capacity each event demands.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons