Annons

LAMM drömtydning

Drömord

LAMM (LAMB) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta kan hänvisa till den barnsliga, beroende, sårbara delen av dig själv. Det finns andra möjliga betydelsen dock såsom nya liv. Detta kan kopplas med dina egna barn eller barn, och med oskuld. See: Animal. I kristendomen lammet har alltid varit förknippade med Kristus. Som oskuld och renhet den svaga lamm har en enorm makt, och kan besegra ondskan. I forntida samhällen som föds får, vårlammen var ett tecken på överlevnad ofta hårda och hungriga vinter. Äntligen var det mat. Så offrandet av lamm hängde samman med känslan av att ha givit liv och inlösen.

Orginaltext - engelska: This may refer to the childlike, dependent, vulnerable part of yourself. There are other possible meaning though, such as new life. This might link with your own child or childhood, and with innocence. See: Animal. In Christianity the lamb has always been linked with Christ. As innocence and purity the weakness of the lamb has enormous power, and can defeat evil. In ancient societies who bred sheep, the spring lambs were a sign of survival of the often harsh and hungry winter. At last there was food. So the sacrifice of the lamb was linked with the feeling of being given life and redemption.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons