Annons

KNUT drömtydning

Drömord

KNUT (KNOT) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ett problem, eller en relation slips. En härva av känslor. I buddhismen finns tre inre knutar som måste vara obundet, innan Nirvana eller frigörelse kan nås. De är knutar på passion, känsla och intellekt som binder oss till begränsad och illusorisk medvetenhet om sig själv. Vi kan vara knutet till vårt arbete, maka eller make, att mödrar förkläde strängar.

Orginaltext - engelska: A problem, or a relationship tie. A tangle of feelings. In Buddhism, there are three inner knots that have to be untied, before Nirvana or Liberation can be reached. They are the knots of passion, emotion and intellect that bind us to limited and illusory awareness of self. We may be tied to our work, wife or husband, to mother?s apron strings.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons