Annons

SMYCKEN drömtydning

Drömord

SMYCKEN (JEWELS) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

I allmänhet är en juvel emblemet för evigheten, vårt innersta. Men varje smycke har olika betydelse. Diamond: Det är det hårdaste kända materialet. Det varar för evigt, så de annonser berätta. Den representerar evighet anda, de gem eller juvelen i centrum att vara. Andliga medvetande. Det kan också representera människans girighet, hårdhet, kall som is, något för makten. Men är inte ofta som sådana i drömmar. Ruby: The känslor, sympatier, kärlek, uppstår anda, snarare än materiella värden. Möjligheten att nå ut och andra kontakter. Emerald: Tillväxten princip, tillväxt av medvetande, tillväxt av andlig medvetenhet, harmoni i livet. Pearl: Värde, skönhet, från djupet av vår varelse. Det faktum att en pärla uppstår irritation blir det en symbol för denna skönhet och inre helhet, som har uppstått ur livets prövningar. Sapphire: Religiösa känslor, andakt. stillande av material medvetande, sinnesfrid, skydd mot onda. Opal: Den inre värld av dina drömmar, fantasier, psykiska intryck. Skydd mot ilska. Ametist: Bringer av drömmar och visioner. Skydd mot att ryckas med andlig upprymdhet eller inre påverkan. Healing.Purification. Lapis Lazuli: Känslighet för inre intryck. Vitalitet.

Orginaltext - engelska: In general, a jewel is the emblem of eternity, our innermost self. However each jewel has slightly different significance. Diamond: This is the hardest known material. It lasts forever, so the advertisements tell us. It represents the eternity of spirit, the gem or jewel at the centre of being. Spiritual consciousness. It can also represent human greed, hardness, cold as ice, anything for power. But is not often used as such in dreams. Ruby: The feelings, sympathies, love, arising from the spirit, rather than material values. The ability to reach out and contact others. Emerald: The growth principle, growth of consciousness, growth of spiritual awareness, harmony with life. Pearl: Value, beauty, from the depths of our being. The fact that a pearl arises from irritation makes it the symbol of that beauty or inner wholeness that has arisen from the trials of life. Sapphire: Religious feelings, devotion. quieting of material consciousness, peace of mind, protection from evil. Opal: The inner world of your dreams, fantasies, psychic impressions. Protection against anger. Amethyst: Bringer of dreams and visions. Protection against being carried away by spiritual elation or inner influences. Healing.Purification. Lapis Lazuli: Sensitivity to inner impressions. Vitality.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons