Annons

ISBERG drömtydning

Drömord

ISBERG (ICEBERG) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Vanligtvis desamma som kallt eller is, nämligen att ni kan hålla tillbaka, frysning, dina känslor om något. Eller annat du har stängt på mycket av din känslighet i livet, kanske för att ta itu med förlust, smärta eller besvikelse. Sådant stort isblock kan innebära att en enorm mängd av din energi och kreativitet är fryst tillsammans med dina känslor. Isberget används ofta i litteraturen, och ibland i drömmar, som en symbol för medvetandet. Lite av din varelse du är medveten om, liksom isen ovanför ytan. Men den stora delen av själv är osynlig för att visa, under medvetandet. Se Glacier.

Orginaltext - engelska: Usually the same as cold, or ice, namely that you may be holding back, freezing, your feelings about something. Or else you may have shut down on much of your sensitivity in life, perhaps to deal with loss, pain or disappointment. Such a huge block of ice may mean that an enormous amount of your energy and creativity is frozen along with your feelings. The iceberg is often used in literature, and sometimes in dreams, as a symbol of consciousness. A little of your being you are aware of, like the ice above the surface. But the enormous bulk of self is invisible to view; beneath consciousness. See: Glacier.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons