Annons

MAN drömtydning

Drömord

MAN (HUSBAND) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta mest sannolika skildrar hur du känner om relationen med din man, din relation med din sexualitet, sexuell och känslomässig lust och glädje, hur du relaterar till intimitet i kropp och själ, vanor som utvecklats med din far. Dead man tillbaka i drömmen: Om du har förlorat din man, finns det ofta en tid av sorg som om den inte behandlas väl, blir en inre smärta. Din man kan komma att ingå i dina drömmar på ett sätt som hjälper dig att hantera sorg. Dessa dröm serien kommer att sluta i kärlek och acceptans om du van träffa några svåra känslor som uppstår.

Orginaltext - engelska: This most likely depicts how you feel about the relationship with your husband; your relationship with your sexuality; sexual and emotional desire and pleasure; how you relate to intimacy in body, mind and spirit; habits of relationship developed with your father. Dead husband returning in dream: If you have lost your husband, there is often a time of grief which, if not dealt with well, becomes an inner pain. So your husband may figure in your dreams in a way that helps you deal with grief. These dream series will end in love and acceptance if you van meet any difficult feelings that emerge.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons