Annons

HUVUD drömtydning

Drömord

HUVUD (HEAD) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Du kan förlora ditt huvud, har en av höjder, siffror, eller använd huvudet. Vanligtvis rör din mentala skicklighet eller intellekt, dina tankar. Men det är också ofta att göra med attityder och beslutsfattande. Bortsett från denna den representerar medvetande, medvetenhet om själv eller reglerande faktor. I vissa drömmar kan det hjälpa att tänka på idiom över huvudet på din visst språk. Till exempel i engelska vi säger "gå vidare", i betydelsen förbättra de stående. Eller head over heels, vilket Crazy in Love. Se: Face.

Orginaltext - engelska: You can lose your head, have a head for heights, figures, or use your head. Usually relates to your mental cleverness or intellect, your thoughts. But it is also often to do with attitudes and decision making. Apart from this it represents consciousness, awareness of self or controlling factor. In some dreams it might help to think of the idioms about the head in your particular language. For instance in English we say "get ahead" meaning improve ones standing. Or head over heels, meaning crazy in love. See: Face.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons