Annons

GURU drömtydning

Drömord

GURU (GURU) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Representerar din anslutning med hela livet, med kollektiva vishet, eller det kollektiva omedvetna, eftersom det gäller ditt liv. The Guru är inte så mycket om med friskvård, som till förverkligandet av din eviga naturen och livet som det förenar sig med det hela. Således guru i drömmar kommer oftast vägleda dig mot en större egen förståelse, djupare relationer med honom / henne / själv och instruera dig i nödvändiga regler för själ och kropp. Det kommer att bli en utspelar sig till dig av den inre betydelser, vid behov, i antikens skrifter. Gurun representerar verkligen din egen medvetenhet i det större medvetenhet bortom de fysiska sinnena. Alltså, som en dröm serie utvecklar, om du når stadiet för belysning, kommer du vaknar som guru, eller slås samman till henne / honom, eller absorberas i hans / hennes medvetande. Detta kan vara skrämmande, på grund av rädsla för att förlora individualitet eller ego. Men faktum är gurun ditt eget jag. Se: Yoga och drömmar.

Orginaltext - engelska: Represents your connection with the whole of life, with collective wisdom, or the collective unconscious, as it relates to your life. The guru is not so concerned with physical welfare, as to the realisation of your eternal nature and life as it connects with the whole. Thus the guru in dreams will usually guide you towards greater self understanding, deeper relationships with him/her/self, and instruct you in any necessary disciplines of mind and body. There will be an unfolding to you of the inner meanings, where necessary, of ancient scriptures. The guru really represents your own awareness in the wider awareness beyond the physical senses. Thus, as a dream series develops, if you reach the stage of illumination, you will wake up as the guru, or merge into her/him, or be absorbed in his/her consciousness. This may be frightening, due to fear of losing individuality or ego. But in fact, the guru is your own self. See: Yoga and Dreams.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons