Annons

JÄTTE drömtydning

Drömord

JÄTTE (GIANT) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Om du är jätte, kan det betyda att du har känslor av makt över andra, eller du är en stor person. Å andra sidan är den kanske föreslå dig att känna dig underlägsen och kompensera. Om någon annan är jätten. då kan symbolisera din relation med dem, som känslor av underlägsenhet, maktlöshet, rädsla. Om du tar dig besväret att förstå vad den andra personen betyder, förutom sin storlek är det ofta finns de företräder en av dina känslor, rädslor, eller ambitioner, som blivit för stor för dig att hantera och har vuxit till gigantiska proportioner. En jätte i en dröm kan också skildra känslor du hade om föräldrar som i din barndom fanns jättar fysiskt och känslomässigt.

Orginaltext - engelska: If you are the giant, then it might mean you have feelings of power over others, or you are a big person. On the other hand, it might suggest you feel inferior and are compensating. If someone else is the giant. then it may symbolise your relationship with them, such as feelings of inferiority, powerlessness, fear. If you take the trouble to understand what the other person signifies, apart from their size, it is often found they represent one of your emotions, fears, or ambitions, that have become too big for you to handle and have grown to giant proportions. A giant in a dream can also depict feelings you had about parents who, in your childhood, were giants physically and emotionally.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons