Annons

SPÖKE drömtydning

Drömord

SPÖKE (GHOST) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ett gammalt minne, en gammal rädsla, eller det förflutna, som förföljer dig eller kommer tillbaka till dig. Kan representera en skuld, rädsla för döden, intuitiv kunskap, fruktan för det okända, eller saker du har gjort som du har försökt att begrava och glömma. I östra terminologi, kan det vara din karma, den samlade resultaten av åtgärder och tankar. Ibland spöket representerar kontakt med dem som är döda.

Orginaltext - engelska: An old memory, an old fear, or the past, that haunts you or comes back to you. May represent a guilt, fear of death, intuitive knowledge, dread of the unknown, or things you have done that you have tried to bury and forget. In Eastern terminology, it may be your karma, the accumulated results of actions and thoughts. Occasionally the ghost represents contact with those who are dead.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons