Annons

MAT drömtydning

Drömord

MAT (FOOD) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta kan vara något du är beroende av att bibehålla eller stärka dig mentalt eller fysiskt. Äta överdrivet kan utgöra en hunger efter ömhet, självförtroende, kön, erkännande. Det kan dölja en rädsla eller känsla av ensamhet och tomhet. Det kan också beteckna det som du upplever. I äter vi smälta det vi tar in så maten kan visa dig vad du tar på dig själv känslomässigt, intellektuellt eller fysiskt. Reaktionen på vad du äter visar vad som händer med dig från vad du är absorberande. Något kanske sicken du till exempel, eller gör dig stark. Mat är byggnadsmaterialet i kroppen och kan vara symbol för erfarenhet, vilket är byggnadsmaterialet av din personlighet eller själ. Mat eller äter spelar en stor roll i ceremonier många religioner. Detta beror på att det porträtterar din förbindelse med resten av livet, din totala engagemang i skapandet. Så ta del av livsmedel i denna mening är ett sätt att erkänna denna nedsänkning i livet, och din gemenskap med andra människor. See: Eating.

Orginaltext - engelska: This can represent anything you depend on to sustain or strengthen you mentally or physically. To eat excessively may represent a hunger for affection, self confidence, sex, recognition. It may hide a fear or feeling of loneliness and emptiness. It can also denote the things you experience. In eating we digest what we take in. so food can show you what you are taking in to yourself emotionally, intellectually or physically. The reaction to what you eat shows what is happening to you from what you are absorbing. Something might sicken you for instance, or make you strong. Food is the building material of the body, and can be the symbol for experience, which is the building material of your personality or mind. Food or eating plays a large part in the ceremonies of many religions. This is because it portrays your connection with the rest of life, your total involvement with creation. So partaking of food in this sense is a way of acknowledging this immersion in life, and your community with other humans. See: Eating.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons