Annons

FLYGA drömtydning

Drömord

FLYGA (FLYING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta har många nivåer av betydelse, beroende på drömmen. Det kan betyda att du flyger eller flyr från något du har svårt att klara. Detta är oftast något i ditt liv du försöker komma undan genom att använda distraktioner som det sociala livet, media nöjen, att bli alltför idealistiska, religiösa, eller bor i moln av fantasy. När flyger vi inte har fötterna på jorden och det kan antingen föreslå att du har funnit ett positivt uttryck för din energi, eller att du har förlorat ett konkret grepp om vad som händer. Positiva flyger när du inte flyr från något, ofta visar självständighet och förmåga att hantera väl med dina känslor och farhågor. Flying föreslår en önskan att höja sig över saker, för att uppnå högre höjder, att bryta sig fri från begränsande åsikter eller kulturella normer. Freud förklarade alla flygande drömmar som uttrycksfull av sexuella önskningar, samlag, eller livet i livmodern, vilket i vissa fall är sant. Men flygande representerar också ambition, abstrakt tänkande, och stiger över din rädsla. Flying, i ett plan, eller utan den kan också symbolisera försök att få en bild av vad som ligger framför er i framtiden, eller din potential. Från luften kan vi se framåt och tillbaka. Vi granskar snabbt när vi är på väg, och möjligheterna i våra möjliga riktningar.

Orginaltext - engelska: This has many levels of significance, depending on the dream. It can mean you are flying or fleeing, from something you find difficult to face. This is usually something in your life you try to get away from by using distractions like social life, media entertainments, becoming over idealistic, religious, or living in the clouds of fantasy. When flying we do not have our feet on the ground and so it can suggest either that you have found a positive expression to your energy, or that you have lost a practical grasp on what is happening. The positive flying when you are not fleeing from something, often indicates independence and the ability to deal well with your emotions or fears. Flying suggests the desire to rise above things, to attain greater heights, to break free of limiting viewpoints or cultural norms. Freud explained all flying dreams as expressive of sexual desires, intercourse, or life in the womb, which in some cases is true. But flying also represents ambition, abstract thought, and rising above your fears. Flying, in a plane, or without it, can also symbolise attempts to gain a view of what lies ahead of you in the future, or your potential. From the air we can see ahead, and back. We quickly review where we are heading, and the possibilities of our possible directions.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons