Annons

GOLV drömtydning

Drömord

GOLV (FLOOR) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ert stöd, din fysiska liv. Du kan golv eller övervinna. Ligger på golvet och har svårt att gå är att vara överväldigad av allvar och livserfarenheter. Grundläggande saker. Ödmjukhet. Golvet är också grundläggande attityder och förtroende. Golvet verkar utan större vikt i många drömmar. Detta tyder på att det är som visar den aktuella situationen eller miljön du befinner dig exempelvis en trappa eller andra våningen skulle föreslå en annan situation där händelserna i drömmen äger rum.

Orginaltext - engelska: Your support, your physical life. You can be floored or overcome. Lying on the floor and finding it difficult to move represents being overpowered by gravity and life experiences. Basic things. Humility. The floor also represents basic attitudes and confidence. The floor appears without much emphasis in many dreams. This suggests it is depicting the present situation or environment you are in. For instance first floor or second floor would suggest a different situation in which the events of the dream are taking place.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons