Annons

FLYTA drömtydning

Drömord

FLYTA (FLOAT) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Verkar ofta i drömmar där drömmaren är att komma nära någon av det motsatta könet och några aspekter av sexuell känsla befinner sig, en upplevelse av medvetenhet expandera utöver de sedvanliga gränserna för personer övertygelse eller av deras fysiska sinnen. På vatten: Relaxation; öppning till makten bortom jaget, bli obeslutsam, som genomförs tillsammans med händelser. Som skall flyttas genom att skicka känslor istället för av inre syfte. Att vara hoppfull och stark. Se: Flying

Orginaltext - engelska: Often appears in dreams where the dreamer is getting close to someone of the opposite sex and some aspect of sexual feeling is present; an experience of awareness expanding beyond the usual boundaries of the persons beliefs or of their physical senses. On water: Relaxation; opening to power beyond the ego; being indecisive; being carried along by events. To be moved by passing feelings instead of by inner purpose. To be hopeful and buoyant. See: Flying


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons