Annons

STÄNGSEL drömtydning

Drömord

STÄNGSEL (FENCE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

En barriär. Svårigheter på dig själv. Det är antingen något som stänger dina framsteg eller uttrycksform, eller används som ett skydd från saker utanför sig själv, eller från saker blir på dig. Om du sitter på staketet, det visar att du försöker undvika beslut eller åtgärd. I många drömmar ett staket eller mur tyder också på sociala hinder, attityder och känslor människor uttrycker att hålla andra på avstånd, att hålla en åtskillnad mellan de olika sociala, religiösa eller ekonomiska klasskillnaderna. Denna typ av staket kan också skildra spänning eller konflikt, som uttrycktes av Berlinmuren mellan två motsatta krafter.

Orginaltext - engelska: A barrier. Difficulty in yourself. It is either something which bars your progress or expression, or is used as a protection from things outside yourself, or from things getting at you. If you are sitting on the fence, it shows you attempting to avoid decision or action. In many dreams a fence or wall also suggests social barriers, the attitudes and feelings people express to keep others at a distance, to keep a separation between those of different social, religious or economic class. This sort of fence may also depict tension or conflict, as was expressed by the Berlin wall between two opposing powers.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons