Annons

RÄDSLA drömtydning

Drömord

RÄDSLA (FEAR) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Att känna rädsla i en dröm betyder att du ännu inte har utvecklat förmågan att klara av det symboliseras som orsakar rädslan. En av de underbara sakerna med drömmar om du arbetar med dem är att de gradvis visar hur du skall göra med de delar av din natur som behöver växa eller att bli botad. De visar hur man ska möta de delar av dig själv som behöver släppa, eller att förstå eller läkt. Om det krävs mod för att möta dessa begravd eller smärtsamma delar av dig själv, då dina drömmar gradvis tar dig med på en resa som hjälper dig att veckla ut dina resurser av mod. Du kommer att kunna möta dina rädslor, och faktiskt vinna makt och instruktioner från dem.

Orginaltext - engelska: To feel fear in a dream means that you have not yet developed abilities to cope with what is symbolised as causing the fear. One of the wonderful things about dreams if you work with them, is that they gradually show you how to deal with the parts of your nature that need to grow or to be healed. They show how to meet the parts of yourself that need release, or to be understood or healed. If it takes courage to meet these buried or painful parts of yourself, then your dreams will gradually take you on a journey that helps you to unfold your resources of courage. You will be enabled to face your fears, and in fact gain power and instruction from them.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons