Annons

AVFÖRING drömtydning

Drömord

AVFÖRING (FAECES) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ibland anger detta något som du har producerat och skapat, något synligt som har kommit ur dig. Bortsett från den betydelse som anges i kloakbrunnar, det vill säga den förgängliga delar av den mänskliga naturen som blir gödsel för ny tillväxt, kan avföring utgör också pengar eller rikedom, fertilitet. I en annan mening, att passera avföring med känslor av lättnad sätt att bli av med oroande betungande känslor av spänning, eller sexuell repression. Även täckas i avföring kan tyda på en rädsla för att utåt motbjudande, eller till hamn själv destruktiva tankar och känslor. Att leka med avföring är en återgång till infantilt beteende, men det kan utvecklas i drömmen till en fråga om vad man ska göra med dem, eller hur man använder dem. Detta är början på med vårt vanliga, jordiska naturen, till konstruktiva mål och formandet av jaget.

Orginaltext - engelska: Sometimes this indicates something you have produced and created; something visible that has come out of you. Apart from the meaning mentioned under Cesspool, that is, the corruptible parts of human nature that become manure for new growth, faeces can also represent money or riches, fertility. In another sense, to pass faeces with feelings of relief means to be rid of worrying burdensome feelings, of tension, or sexual repression. While to be covered in faeces may suggest a fear of being outwardly repulsive, or to harbour self destructive thoughts and feelings. To play with faeces is a return to infantile behaviour; but it may develop in the dream into a question of what to do with them, or how to use them. This is the beginning of using our basic, earthly nature, to creative ends and the shaping of self.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons