Annons

ÖGON drömtydning

Drömord

ÖGON (EYES) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Din intelligens och förmåga att se och förstå saker. Medvetande och kunskap, nyfikenhet. Ibland används ordet spela istället för I. I sådana fall ofta utgör titta på dig själv, ett öga tittar på I. Många ögon är en erkänd symbol för ökad medvetenhet, intuition, psykiska visningar och dina innersta känslor. Ser i någons ögon: intimitet och förståelse. Synförlust på höger öga: Inte se vad som händer i omvärlden. Nedsatt syn på vänster öga: Inte se vad du verkligen tänker eller känner, inte känner till själv, motiv, beteende, ingen "In-Sight".

Orginaltext - engelska: Your intelligence and ability to see or realise things. Consciousness and knowledge, curiosity. Sometimes used as word play instead of I. In such cases it often represents looking at yourself, an eye looking at I. Many eyes are a recognised symbol for greater awareness, intuition, psychic impressions and your innermost feelings. Looking in someone?s eyes: Intimacy and understanding. Loss of sight in right eye: Not seeing what is going on in the outside world. Loss of sight in left eye: Not seeing what you are really thinking or feeling; not aware of self, motives, behaviour; no "in-sight".


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons