Annons

ELEKTRIFIERA / GÖRA ELEKTRISK drömtydning

Drömord

ELEKTRIFIERA / GÖRA ELEKTRISK (ELECTRIFIED/ELECTRICITY/ELECTROCUTED) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

I allmänhet gäller din energi i alla dess aspekter, mentala, emotionella och psykiska. Denna energi, som el, kan vara mycket positivt eller skadligt. dvs rädsla och sedan länge sorg kan orsaka sjukdom. I vissa drömmar el ses som skrämmande eller hotande, detta eftersom det finns nivåer av din egen potential och känslan du inte hanterar bra. Du kan känna mycket av självkritik till exempel. Den el kan också vara "chockerande". Detta tyder på en viss händelse eller känslor är smärtsamma. I vissa drömmar el om det uppfattas som skrämmande eller hotande, detta eftersom det finns nivåer av din egen potential och känslan du inte hanterar bra. Den el kan också vara "chockerande". Detta tyder på en viss händelse är smärtsam. Eller en motor brinner ut, visar hur du måste vara försiktig med hur du hanterar din energi och känslor.

Orginaltext - engelska: In general it relates to your energy in all its aspects, mental, emotional and psychic. This energy, like electricity, can be very positive or harmful. i.e. fears and long held grief can cause illness. In some dreams the electricity is seen as frightening or threatening, this is because there are levels of your own potential and feeling you are not handling well. You may be feeling a lot of self criticism for instance. The electricity can also be "shocking". This suggests some event or feelings are painful. In some dreams the electricity if seen as frightening or threatening, this is because there are levels of your own potential and feeling you are not handling well. The electricity can also be "shocking". This suggests some event is painful. Or a motor is burning out, showing how you need to be careful how you are dealing with your energy and emotions.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons