Annons

ÅTTA drömtydning

Drömord

ÅTTA (EIGHT) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Vanligtvis förknippas med produktion, degeneration och regeneration. I tillväxten av ett frö, kan vi ta frö att företräda nummer ett, dess förhållande till jorden eller tvärtom som två, den spirande av utsäde till skott, som tre eller punkten för tillväxt sedan nå ovan marken och böka i fyra . Öppnandet av löv fem, utveckling av stjälken sex, bildandet av knoppar sju öppnandet av knopp och gödsling åtta, bildandet av utsäde nio. Således åtta kan ses som en höjdpunkt där gamla jag öppnar för utvecklingen av utsäde av den nya. Det är en slags död eller degeneration i ärendet, som ännu utvecklar frön för framtiden, av andliga medvetande. Det är således ett tecken på död och återfödelse. Även domstolen. I symbolen för siffran åtta, ser vi att de ner avdelningen slingan droppar och sedan dubblar tillbaka öka igen. Den zodiakens tecken Skorpionen, guvernören eller inspektör. Den styr generativa orglar, och den åttonde styr huset arv, döden, det ockulta. See: Numbers.

Orginaltext - engelska: Usually associated with generation, degeneration and regeneration. In the growth of a seed, we can take the seed to represent number one, its relationship with the soil or opposite as two; the budding of seed into shoot as three or the point of growth: then the reaching above ground and rooting as four. The opening of leaves five; the development of stem six, the formation of bud seven, the opening of bud and fertilisation eight, the forming of seed nine. Thus eight can be seen as a climax where the old self opens to the development of the seeds of the new. It is a sort of death or degeneration into matter, that yet develops the seeds of the future, of spiritual consciousness. It is thus the sign of death and rebirth. Also of Justice. In the symbol of the figure eight, we see that the down ward loop drops and then doubles back to rise again. The Zodiacal sign of Scorpio, the governor or inspector. It governs the generative Organs, and the eighth house governs legacies, death, the occult. See: Numbers.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons