Annons

ÖRN drömtydning

Drömord

ÖRN (EAGLE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Örnen kan representera flera saker, beroende på sammanhanget i din dröm. Man kan peka på den kraftiga, starka Viltinstinkten i affärer eller på att tillhandahålla en förälder. Det kan skildra skyddande styrka, en manlig figur, intensitet. Eftersom örnen, som de flesta fågeljakt, har en oerhörd långtgående och omfattande blick, kan man länka med möjligheten för ditt eget sinne att ibland expandera långt bortom de omedelbara sinnesintryck och problem, att ta år av livserfarenhet, och vad du har lärt dig när betraktat i sin helhet. Det kan därför representera andlig vision. Ibland örnen, eller annan sådan stor fågel, kan vara en hotfull figur i en dröm. Detta eftersom bredare kunskap kan ibland kännas som om du är "transporteras bort". Lyfts in i det okända på detta sätt kan leda till obefogad rädsla. See: Birds.

Orginaltext - engelska: The eagle can represent several things, depending upon its context in your dream. It can point to the powerful, strong hunting instinct in business or in being a providing parent. It can depict protective strength; a male figure; relentlessness. Because the eagle, like most hunting birds, has an extraordinary far reaching and inclusive gaze, it can link with the ability of your own mind to at times expand far beyond the immediate sense impressions and concerns, to include years of life experience, and what you have learned when looked at as a whole. It can therefore represent spiritual vision. Occasionally the eagle, or other such large bird, can be a threatening figure in a dream. This because wider awareness may at times feel as if you are "carried away". Being lifted into the unknown in this way can cause unwarranted fear. See: Birds.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons