Annons

DRAMA drömtydning

Drömord

DRAMA (DRAMA) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Dramatiska händelserna i din dröm betyder något du känner starkt och passionerat om. Dessa känslor kan vara positivt eller negativt, Jor eller ångest. Du måste definiera vad ämnet i dramat är aom att förstå vad det syftar på. Drama Klass: Att lära sig att uttrycka vad du verkligen känner, eller att mobilisera din förmåga att uttrycka dig i olika situationer. Det kan hänvisa till försök på en del av din dröm processen, för att leda er ut ur ett smalt spektrum av känslor och reaktioner på möjligheter och evenemang. Självklart, om du har varit i ett drama klass, skulle det länk med vad du tycker om att vara i en sådan klass.

Orginaltext - engelska: Dramatic events in your dream signify something you feel strongly or passionately about. Such feelings can be positive or negative, jor or anxiety. You will need to define what the subject of the drama is aabout to understand what it is referring to. Drama Class: Learning to express what you really feel, or to mobilise your abilities to express yourself in a variety of situations. It might refer to attempts on the part of your dream process, to lead you out of a narrow range of feelings and responses to opportunity and events. Obviously, if you have been in a drama class, it would link with what you feel about being in such a class.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons