Annons

DJÄVUL drömtydning

Drömord

DJÄVUL (DEVIL) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Alla dessa önskningar, idéer, vanor, som har kommit in i ditt liv, att gå emot maningar av din djupaste natur. Alla aspekter av livet som du inte behärska och som därför kan påverka dig mot din vilja. Till exempel kan ni inte vara herre ilska, känslor, gör hungrar, ambitioner, och dessa kan leda dig att göra saker som innerst inne, inte vill göra. Samtidigt som resultaten av dessa tendenser kan förefalla djävulsk, samtidigt som de erbjuder möjligheten att brottas med dem och utveckla styrka och medvetenhet. Det retar eller uppmanar kan tom känna dig som om de är tillräckligt starka för att kontrollera så att du företräder dem som en yttre kraft trycka in dig till någon form av ondska. I var och en av oss finns också potential för kreativitet eller destruktion. Detta är särskilt märkbart i samband med våra rädslor, såsom rädsla för sjukdom. En sådan rädsla, om de baseras på fantasi snarare än en verklig orsak, kan fortfarande orsaka sjukdom. I denna mening vårt eget sinne kan vända sig mot oss. Din icke riktad rädsla kan alltså beskrivas som djävulen eller en ond varelse. See: Demon, Satan, Obsession.

Orginaltext - engelska: All those desires, ideas, habits, that have come into your life, that go against the promptings of your deepest nature. All the aspects of life of which you are not master and which can therefore influence you against your will. For instance, you may not be master of anger, emotions, hungers, ambitions, and these may lead you to do things that deep down you- do not wish to do. While the results of these tendencies may seem devilish, at the same time they offer the opportunity of wrestling with them and developing strength and awareness. The angers or urges may even feel to you as if they are strong enough to control you, so you represent them as an external force pushing you to some sort of evil. In each of us there is also the potential for creativity or destruction. This is especially noticeable in connection with our fears, such as fear of illness. Such a fear, if based on imagination rather than a real cause, can still cause illness. In this sense our own mind can turn against us. Your undirected fear may thus be pictured as the devil or an evil entity. See: Demon; Satan; Obsession.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons