Annons

ÖKEN drömtydning

Drömord

ÖKEN (DESERT) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Bristen på känsla, intellektuell torkan, skepsis, tvivel. En osäkerhet om själv, livet, framtiden. Ensamhet - avfolkas - med något som växer i ditt liv .. Det kan också skildra en kvinna "s oförmåga att bära ett barn. Vildmarken med vilken yttre liv verkar presentera oss, skapar en fruktansvärd törst och hunger efter visshet och verklig erfarenhet av vårt inre. I öknen dessa önskemål, och torkan , få oss att se hägringar, eller illusioner. Så öknen representerar alla så kallade logiska, intellektuella, torra åsikter, övertygelser, spekulationer och fördomar man hålla fast vid när de saknar sann inre kunskap och säkerhet. Dessutom representerar de åtgärder och tankar som uppstår i våra liv från sådana övertygelser och åsikter. Dessa orsakar inget levande eller utövar verklig tillfredsställelse, att växa i våra liv.

Orginaltext - engelska: A lack of feeling; intellectual aridity, scepticism, doubts. A lack of certainty about self, life, the future. Loneliness - being deserted - having nothing growing in your life.. It can also depict a woman"s inability to bear a child. The wilderness with which outer life seems to present us, creating a terrible thirst and hunger for certainty and real experience of our inner being. In the desert these desires, and the aridity, cause us to see mirages, or illusions. So the desert represents all the so called logical, intellectual, arid opinions, beliefs, speculations and biases men hold on to when they lack true inner knowledge and certainty. It also represents the actions and thoughts that arise in our lives from such beliefs and opinions. These cause nothing living or carrying real satisfaction, to grow in our lives.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons