Annons

MÖRK drömtydning

Drömord

MÖRK (DARK) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Brist på förståelse, svårt att förstå, dunkla. Mörk kan också betyda gamla, slitna mörka med åldern, och det kan relatera till dyster eller deprimerande känslor. En kvinna med mörkt hår utgör ibland på intuition. På samma sätt kan en mörk avhudats person i en dröm representerar delar av dig själv som är svåra att förstå, och hur de påverkar ditt liv är oklara. Mörka vatten: Känslor som upplevs och kraftfull men har inte definierats eller deras källa förstås. Mörka färger: känslor som härrör från omedvetna källor, deprimerade eller olyckliga känslor. See: Aboriginal, Black.

Orginaltext - engelska: Lack of understanding; difficult to grasp, obscure. Dark can also mean ancient, worn dark with age, and it can relate to sombre, or depressing feelings. A woman with dark hair sometimes represents the intuition. Similarly, a dark skinned person in a dream can represent parts of yourself that are difficult to understand, and the way in which they influence your life are obscure. Dark water: Emotions that are felt and powerful but have not been defined or their source understood. Dark colours: Feelings emanating from unconscious sources; depressed or unhappy feelings. See: Aboriginal; Black.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons