Annons

IGNORERA drömtydning

Drömord

IGNORERA (CUTTING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Att bryta anslutningar, att bli oberoende, att skära av sympati eller böjelser. Också att skada, eller önskan att skada. Det kan representera våra sexuella önskningar, att genom smärta i samband med upplevelser av att vara besvikna, hånade, misshandlade, de känslor av kärlek enda uttryckliga strävan att ta skada, att minska, att gå igenom smärtan. Kan också betyda att minska i betydelse eller effekt.

Orginaltext - engelska: To sever connections, to become independent, to cut off sympathy or affections. Also to injure, or desire to injure. It may represent our sexual desires, that through the pain associated with experiences of being let down, scorned, ill treated, the feelings of love only express as the desire to hurt, to cut, to enter through pain. Can also mean reducing in importance or impact.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons