Annons

KREDIT KORT drömtydning

Drömord

KREDIT KORT (CREDITCARD) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

De känslor du har om pengar, de möjligheter makt och njutning det innebär, eller stress och osäkerhet kring om det, förmåga att få vad du vill, eller känna sig trygga. Efter att ha eller få ett kreditkort: En känsla av att få större lätthet och möjligheter med pengar, att hitta en lättare känsla för världen och att ha makt att flytta runt i den. Förlust eller förstörelse av kreditkort: Osäkerhet om din ekonomiska framtid, känsla av stress eller kamp för att få dina behov i livet, förlust av makt. See: Money.

Orginaltext - engelska: The feelings you have about money; the opportunities power and pleasures it brings, or the stress and uncertainty involved with it; ability to get what you want, or to feel secure. Having or getting a credit card: A sense of gaining greater ease and opportunity with money; finding an easier feeling about relating to the world and having the power to move around in it. Loss or destruction of credit card: Uncertainty about your financial future; feeling of stress or struggle to get your needs in life; loss of power. See: Money.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons