Annons

PRÄRIEVARG drömtydning

Drömord

PRÄRIEVARG (COYOTE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Coyote är normalt betraktas som en trickster och nöjen i alla typer av upptåg, hyss och skämt. James Lewis, i sin bok The Dream Encyclopaedia, säger att Trickster / Coyote är inte av naturen onda, trots att resultaten av hans verksamhet är ofta obehagliga. Denna verksamhet inriktas på att uppmärksamma våra egna ofta dolda dumhet eller Shams eller lögner. Han är också den oväntade spontana "idiot" aspekt av livet som av någon anledning alls involverad i våra omsorgsfullt ordnade liv att rubba den. Trickster är en Shape Shifter och så har möjligheten till förändring. Den outvecklade, idiot, sidan av denna symbol kan ha en typ av klarsyn grund av bristande komplikationer och motsägelser tänkande och värderingar. Det kan också vara kreativ i en serendipitous slags sätt. Eftersom det spelar ingen allvarligt behålla ett syfte eller idé, den sidan av vår natur kan leda oss till något nytt, en kursändring. I vissa drömmar narren är en siffra som offras.

Orginaltext - engelska: Coyote is usually seen as a trickster and delights in all sorts of pranks, mischief and jokes. James Lewis, in his book The Dream Encyclopaedia, says that Trickster/Coyote is not by nature evil, even though the results of his activities are often unpleasant. These activities centre around bringing attention to our own often hidden stupidity or shams or lies. He is also the unexpected spontaneous "idiot" aspect of life which for no reason at all emerges into our carefully arranged life to upset it. Trickster is a shape shifter and so has the possibility of transformation. The undeveloped, idiot, side of this symbol may have a type of clear-sightedness due to lacking the complications and contradictions of thinking and values. It also may be creative in a serendipitous sort of way. Because it doesn"t seriously hold onto a purpose or idea, this side of our nature may lead us to something new, a change of direction. In some dreams the fool is a figure who is sacrificed.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons