Annons

HOSTA drömtydning

Drömord

HOSTA (COUGH/COUGHING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

I många fall har detta kopplingar till känslor som blev kvar och försöker komma till uttryck. Ibland, om du hostar upp klumpar av något, så är det förmodligen tidigare erfarenheter och känslor knutna till det, det irriterar dig och söker release. Talk drömmen och känslor över med en sympatisk kompis och se om du kan röra dina känslor i större utsträckning. Ibland ordet används som ett förslag av kista. Detta anges med tonen i drömmen.

Orginaltext - engelska: In many cases this links with emotions that have got trapped and are trying to be expressed. Sometimes, if you are coughing up lumps of something, then it is probably past experience, and the feelings attached to it, that is irritating you and seeking release. Talk the dream and the feelings over with a sympathetic friend to see if you can touch your feelings more fully. Occasionally the word is used as a suggestion of coffin. This would be indicated by the tone of the dream.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons