Annons

LIK drömtydning

Drömord

LIK (CORPSE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Känslor eller aktiviteter du har förnekat. Till exempel att du kan döda din kärlek för någon om de skada dig. Detta kan visas som en död kropp i dina drömmar. Viss känsla, såsom medkänsla, förlåtelse, att vi har deadened. Vi kan säga, varför ska jag förlåta dem, dont de förtjänar det, och denna inställning kan förhindra delar av vårt inre känslor levande eller uttrycker medvetet. Fruktan för döden, önskan att se någon död, eller ur vägen. See: Death. I några drömmar liket representerar känslor inför sjukdomen, mänskliga sårbarhet och dödlighet.

Orginaltext - engelska: Feelings or actions you have denied. For instance you might kill your love for someone if they hurt you. This could be shown as a dead body in your dreams. Some feeling, such as sympathy, forgiveness, that we have deadened. We may say, Why should I forgive them, they don?t deserve it, and this attitude can prevent parts of our inner feelings living or expressing consciously. Fear of death; desire to see someone dead, or out of the way. See: Death. In a few dreams the corpse represents feelings about disease, human vulnerability and mortality.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons