Annons

BINDA / STRÄNG drömtydning

Drömord

BINDA / STRÄNG (CORD) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Liksom kedja, men ibland föreslår väva samman av många mindre intresse att ett syfte, för styrka. Det finns också en länk med begränsningar, att vara bundna, eller interna knop genom spänning eller de band som är smärtsamma. Därför kan det vara en indikation om ett förhållande som är inblandade i känslor av drömmen. Bryta eller skära av sladden: Breaking med relationer att binda dig, eller styckning band som du har hållits av.

Orginaltext - engelska: Like chain, but sometimes suggests the weaving together of many smaller interests to one purpose, for strength. There is also a link with restriction, being tied, or even internal knots through tension or the ties that are painful. Therefore there may be some indication of a relationship being involved in the feelings of the dream. Breaking or cutting the cord: Breaking with relationships that bind you, or cutting ties that you have been held by.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons