Annons

TÄVLING drömtydning

Drömord

TÄVLING (COMPETITION) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta handlar ofta om att vinna eller förlora, och inbegriper oftast en kärlek intresse som i exemplet nedan. Beroende på drömmen, kan det också om ett test av din skicklighet, osäkerhet om dina förmågor, eller ens en stimulans för prestation. Det kan också vara en del av själva klassificeringen, ett sätt man mäter sig mot varandra och vad du känner att du kommer att få eller kunna hävda. Exempel: Jag är en high school klassrum. Det finns en pojke som jag gillar mycket sitter på andra sidan av rummet. Märker han mig och kommer över för att prata om något som jag "har skrivit. Jag känner att jag" är väldigt smart och han "är attraherad av mig. Det finns andra tjejer som vill ha honom, men de har ingen konkurrens. Han vill vara med mig . Vi snacka en stund. Jag känner att vårt samtal hade något att göra med honom att besluta om vi skulle gå ut tillsammans. Han spelar ingen kommit till ett beslut, men jag "glad eftersom jag vet att han kommer att be mig.

Orginaltext - engelska: This is often about winning or losing, and frequently involves a love interest as in the example below. Depending on the dream, it can also be about a test of your skill, uncertainty about your abilities, or even a stimulus to achievement. There may also be an element of self grading, a way you measure yourself against others and what you feel you will achieve or be able to claim. Example: I am in a high school classroom. There is a boy I like a lot sitting on the other side of the room. He notices me and comes over to talk about something I"ve written. I sense that I"m very smart and he"s attracted to me. There are other girls who want him but they are no competition. He wants to be with me. We chat for a while. I sense that our conversation had something to do with him deciding if we should go out together. He doesn"t come to a decision but I"m happy because I know he will ask me out.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons