Annons

KLIPPA drömtydning

Drömord

KLIPPA (CLIFF) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Rädsla för, eller möjligheten, faller i ögonen på andra eller dig själv. Fall från makten eller prestation. Rädsla för att inte kunna uppnå. Annan innebörd kan vara att du står inför en känsla av att vara på kanten, vänd fara, göra ett svårt beslut, tar en risk, möter ett hinder, eller det okända, beroende på dröm innehåll. Klippan, om du är på toppen av det, kan också ge dig en bredare syn på livet, en som inkluderar dödsfall. Om du försöker klättra klippa: Sense svårigheter eller att möta hinder.

Orginaltext - engelska: Fear of, or possibility of, falling in the eyes of others or yourself. Fall from power or achievement. Fear of not being able to achieve. Other meaning can be that you are faced with the feeling of being on edge; facing danger; making a difficult decision; taking a risk; encountering a barrier; or the unknown, depending on dream content. The cliff, if you are on top of it, can also allow you a wider view of life, one which includes death. If trying to climb cliff: Sense of difficulty or of facing obstacles.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons