Annons

STAD drömtydning

Drömord

STAD (CITYorTOWN) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Din relation med främlingar, med livet på gatan, därför din interaktion med samhället och många val man konfronterar dig med om riktning, relationer, aktiviteter, din känsla för gemenskap, tillsammans med mentala och känslomässiga miljö där du bor. I vissa drömmar: Staden får företräda arbete tillfälle, eller bara möjligheter. Hemstad eller Födelsestad: Din välbekant sätt att leva, hur du brukar gå till väga. Eller det liv du levde medan de yngre. Främmande stad: Du utforskar något nytt i er verksamhet, troligen i samband med främlingar. Eller kanske du står inför nya eller annorlunda attityder eller sätt att leva, nya val och möjligheter. Ensam i en stad: Du är förmodligen känna sig isolerade och onåbara. I en övergiven stad: förändringarna äger rum, men har du med din omodern sociala attityder och livsstil. Lost in en stad: Känsla osäker angående din plats eller riktning i samhället.

Orginaltext - engelska: Your relationship with strangers, with life on the street, therefore your interaction with society and the many choices it confronts you with about direction, relationships, activities, your sense of community, along with the mental and emotional environment in which you live. In some dreams: The town may represent work opportunity, or just opportunity. Home town or town of birth: Your familiar way of life; the way you usually go about things. Or the life you lived while young. Strange town: You are exploring something new in your activities, most likely in relationship with strangers. Or perhaps you are facing new or different attitudes or way of life, new choices or opportunities. Alone in a town: You are probably feeling isolated and out of touch. In a deserted town: Changes are occurring that face you with your outmoded social attitudes or way of life. Lost in a town: Feeling uncertain regarding your place or direction in society.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Vi minns

Annons