Annons

KRISTUS drömtydning

Drömord

KRISTUS (CHRIST) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Det kan finnas flera kände föreningar med Kristus eller Jesus. Den första kan vara vad du tycker om organiserad religion. I denna mening Kristus kunde skildra de krafter i dig själv som skapar moraliska påtryckningar från normen levde av samhället. Så det skulle vara trycket att anpassa sig till normen. Kristus är också en inre känsla av hur ditt liv åtgärder fram till universella liv du ständigt känsla omkring dig. Detta skulle vara en känsla av vad din högsta potential är, och hur bra eller dåligt att du har visat det. Ibland är detta upplevs som ett möte med sanningen, sanningen om dig själv. Hos vissa människor "är livet Kristus / Jesus skulle bli en aktiv kompenserande kraft. Till exempel ett barn som inte får kärlek och kontakt kan senare i livet skapa en kraftfull inre känsla av Jesus eller någon annan helig figur. Från denna siffra de internt får kärlek, därmed kompensera för den tidigare bristen, och ge emotionell tillväxt att ske. som en process Kristus kan ses som en kollektiv identitet som uppstår i medvetandet hos mänskligheten. Det handlar om oss människor mycket som vår identitet handlar om celler i vår kropp . Det överlever vår död och förändring, integrerar vår erfarenhet, överskrider vår funktion, och har en personlig relation med oss.

Orginaltext - engelska: There can be several felt associations with Christ or Jesus. The first might be whatever you feel about organised religion. In this sense Christ could depict the forces in yourself that create moral pressure from the norm lived by society. So it would be the pressure to conform to the norm. Christ is also an internal sense of how your life measures up to the universal life you constantly sense around you. This would be a feeling of what your highest potential is, and how well or badly you have manifested it. Sometimes this is experienced as a meeting with truth, the truth about yourself. In some people"s life Christ/Jesus would be an active compensatory force. For instance a baby who does not receive love and contact may later in life create a powerful internal sense of Jesus or some other holy figure. From this figure they internally receive love, thus compensating for the earlier lack, and enabling emotional growth to occur. As a process Christ might be seen as a collective identity arising in the consciousness of humanity. This relates to us individuals much as our identity relates to the cells of our body. It survives our death and change, integrates our experience, transcends our function, and has a personal relationship with us.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons