Annons

JAGAD / JAGAR drömtydning

Drömord

JAGAD / JAGAR (CHASED/CHASING) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Allting rör sig mot dig i en dröm betyder oftast att du blir mer medvetna om det, känner det mer intensivt. Så jagad i en dröm vanligtvis visar att du känner något man fruktar mer intensivt och försöker undvika att konfrontera det. Detta är vanligtvis inte en bra politik, eftersom man aldrig kan komma ifrån dig. Om du jagar något man visar vad du gör ett försök att få i livet, men det du eftersträvar kan vara svårt att komma fram till, eventuellt på grund av dina egna känslor för att uppnå det.

Orginaltext - engelska: Anything moving toward you in a dream usually signifies that you are becoming more aware of it, feeling it more intensely. So being chased in a dream usually denotes that you are feeling something you fear more intensely and are trying to avoid confronting it. This is not usually a good policy, as you can never get away from yourself. If you are chasing something it shows what you are making an effort to gain in life, but the thing you are pursuing might be difficult to arrive at, possible because of your own feelings about attaining it.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons