Annons

CENTRIFUG drömtydning

Drömord

CENTRIFUG (CENTRIFUGE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Ett inflytande som driver dig utåt eller bort från ett centrum, en person eller sak. En centripeteal kraft att dra dig mot en central punkt skulle vara det motsatta. Det kan tyda på starka känslor i dig själv, eller farhågor. Mitten av något kan också kopplingar till den mystiska liv som är i "mitten" eller centrum av allt. Eller det kan tyda på tillväxt eller början på något, framväxten av mysterium i centrum. Det kan också föreslå graviditet.

Orginaltext - engelska: An influence that is pushing you outward or away from a centre, person or thing. A centripeteal force pulling you toward a central point would be the opposite. It might indicate powerful feelings in yourself, or fears. The middle of something may also links with the mysterious life that is in "the middle" or centre of all things. Or it may suggest the growth or beginning of something, the emergence from the mystery in the centre. It may also suggest pregnancy.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons