Annons

KÄNDIS drömtydning

Drömord

KÄNDIS (CELEBRITY) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Möte eller att vara kändis kan visa att du önskar att bli sedd och hyllade. Eller den berömda person kan vara din egen potential, ofta förbisedd, och projiceras dröm karaktär. Om du skjuta på karaktären, eller känner att de har makt över dig, kan de visa hur du relaterar till en förälder. Om du har problem som rör den berömda person, kan du kämpar med att acceptera sig själv som respekteras, eller dina ambitioner önskan och ansträngningar för att bli framgångsrik. Ibland: Den person får på grund av deras liv eller roll, utgör en särskild kvalitet såsom mod, kärlek, "dom" drives i livet, myndighet etc.

Orginaltext - engelska: Meeting or being a celebrity may show that you desire to be noticed and acclaimed. Or the famous person may be your own potential, often unacknowledged, and projected onto dream character. If you are deferring to the character, or feeling they have power over you, they may be showing how you relate to a parent. If you have difficulty relating to the famous person, you may be struggling with accepting yourself as respected, or your desire ambitions and efforts to become successful. Sometimes: The person may, because of their life or role, represent a particular quality such as courage, love, "ruling" drives in life, authority, etc.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons