Annons

GROTTA drömtydning

Drömord

GROTTA (CAVE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Kvinnans könsorgan. Livmoder, eller erfarenhet av livet i livmodern, eller före förlossningen. Kontakt med det förflutna, med det inre livet. Uppleva tidigare nivåer av medvetandet, där skatter eller rädsla kan hittas. Eller vi kan finna en källa, källan till våra känslor eller liv. Bortsett från en källa, kan det vara ett tidigt människa, eller en orm i grottan. Den gamla mannen är ditt tidigaste medvetande nivåer. Men våren och ormen kan bringa healing och fred, för du kanske har tryckt djupa källor av healing i en sådan dröm.

Orginaltext - engelska: Woman?s sex Organs. Womb, or experience of life in the womb, or prior to birth. Contact with the past, with the inner life. Experiencing the past levels of consciousness, where treasures or fears may be found. Or we may find a spring, the source of our feelings or life. Apart from a spring, there may be early man, or a snake in the cave. The ancient man is your earliest levels of consciousness. But the spring and snake can bring healing and peace, for you may have tapped deep sources of healing in such a dream.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons