Annons

KAPTEN drömtydning

Drömord

KAPTEN (CAPTAIN) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta återspeglar din vågad, gör, positiv sida. Det kan visa hur du relaterar till far siffror eller dominerande manliga auktoritativa män. Det kan därför skildra sidan av din karaktär som klarar av eller är i kontakt med de större frågorna i ditt liv, och fattar beslut av övergripande medvetenhet. Se: Admiral; Roles.

Orginaltext - engelska: This reflects your daring, doing, positive side. It may show how you relate to father figures or dominant male authoritative men. It might therefore depict the side of your nature that is capable or is in touch with the wider issues in your life, and makes decisions out of comprehensive awareness. See: Admiral; Roles.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons