Annons

CANCER drömtydning

Drömord

CANCER (CANCER) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Varje dröm inklusive föremål för cancer kan ta kontakt med rädsla för sjukdomen, och i vissa ovanliga drömmar, en varning. Men vanligtvis band med en del av din natur, eller känslor, som inte harmoniserar med resten av ditt väsen. Därför skapar konflikt eller ens ett hot mot ditt välbefinnande. Om en annan person siffrorna kraftigt i drömmen, kan det tyda på att det du tar i från deras inflytande undergräver ditt eget välbefinnande.

Orginaltext - engelska: Any dream including the subject of cancer may connect with fear of the illness, and in some rare dreams, a warning. But usually it links with a part of your nature, or emotions, that do not harmonise with the rest of your being. Therefore they create conflict or even a threat to your well-being. If another person figures strongly in the dream, it might suggest that what you take in from their influence is undermining your own well-being.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons