Annons

KAMEL drömtydning

Drömord

KAMEL (CAMEL) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta ofta associerar med förmåga att möta svåra upplevelser - det torrt ställe i livet. Sådana torrhet är när det finns lite nöjd, inga känslor, ingenting växer i din upplevelse. Det kan också länka med tålamod, långt lidande, uthållighet. Eller med inre förråd av andlig näring. John the Baptist klädde sig i Camels hår. Detta betyder att hans patient, ihärdig söka sanning trots lever i öknen intellektuella tvivel. I detta fall antyder en brist på andlig upplevelse och känslomässig torkan.

Orginaltext - engelska: This often associates with the ability to face difficult experiences - the dry place of life. Such dryness is when there is little satisfaction, no feelings, nothing growing in your experience. It may also link with patience, long suffering, perseverance. Or having inner stores of spiritual sustenance. John the Baptist clothed himself in Camel?s hair. This means his patient, persevering seeking of truth despite living in the wilderness of intellectual doubt. In this case it suggests lack of spiritual experience and emotional aridity.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons