Annons

TJUR drömtydning

Drömord

TJUR (BULL) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Tjuren i din dröm ansluter med din kraftfull sexuella, skyddande och känslor familj. Om du är i konflikt eller rädda för tjuren, tyder det du känner ångest om styrkan på din egen sexualdrift, eller av din aggressivitet. Tjuren betecknar också kroppslig, psykisk eller andlig styrka, också ärvt egenskaper eller ägodelar, praktiska, användbara befogenheter eller gåvor. Dess grundläggande kännetecken är att tjänsten. Se andra tjur inträde.

Orginaltext - engelska: The bull in your dream connects with your powerful sexual, protective and family feelings. If you are in conflict or frightened of the bull, it suggests you are feeling anxious about the strength of your own sexual drive, or of your aggressiveness. The bull also denotes bodily, mental or spiritual strength; also inherited qualities or possessions; practical, useful powers or gifts. Its essential characteristic is that of service. See other bull entry.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons