Annons

BRO drömtydning

Drömord

BRO (BRIDGE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

En koppling mellan motstridiga eller olika känslor, önskningar, riktningar. Ett sätt att hantera svårigheter. Bron Ofta innebär övergång från en fas i livet till en annan. Så det kan betyda att lämna något bakom, som ungdom. En annan betydelse är att vara en länk mellan människor, såsom någon man älskar eller arbete. En länk mellan dig och möjligheter. Om det finns en förändring till det bättre i drömmen, då bron kan ha en liknande innebörd till låten "Bridge Over Troubled Water". Fallen bridge: Detta kan gälla missad chans, trasiga obligationer och anslutningar, bena i förhållande, eller ett sätt att hantera hinder förlorade. Bygga en bro: Att göra en länk med någon, eller med en förändring eller en möjlighet.

Orginaltext - engelska: A link between opposing or different emotions, desires, directions. A way to deal with difficulties. The bridge Often signifies changing from one phase of life to another. So it can mean leaving something behind, like youth. Another meaning is that of a link between people, such as someone you love, or work. A link between yourself and opportunity. If there is a change for the better in the dream, then the bridge might have a similar meaning to the song "Bridge Over Troubled Water". Fallen bridge: This may relate to lost opportunity; broken bonds and connections; parting in relationship; or a way of dealing with obstacles lost. Building a bridge: Making a link with someone, or with a change or opportunity.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons