Annons

ANDAS / ANDEDRÄKT drömtydning

Drömord

ANDAS / ANDEDRÄKT (BREATH) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Breathing motsvarar att leva. Villkoret eller hastigheten på din andning i drömmen kan också skildra ditt livsrytmen sin stress eller avkoppling. Hålla andan: Detta visar du hålla på med hjälp av din vilja. Det kan också föreslå rädsla eller stress. Snabb andning: Det tyder på någon form av spänning eller stimulering, eller en upplevelse av rädsla. Under vatten och inte andas: Detta återger tillstånd i livmodern, där vi existera utan andas. Det hänger också ihop med en annan grad av medvetenhet, där det inte finns någon sexuell eller biologiska enheter, och utan motsatser. Det är oftast djupt lugn men kan vara en flykt från vakna verkligheten. See: Air.

Orginaltext - engelska: Breathing equates to being alive. The condition or speed of your breathing in the dream may also depict your pace of life, its stress or relaxation. Holding your breath: This shows you holding on through the use of your will. It may also suggest fear or stress. Fast breathing: This suggests some form of excitement or stimulation, or an experience of fear. Under water and not breathing: This reproduces the condition of the womb, in which we exist without breathing. It is also connected with a different level of awareness, in which there is no sexual or biological drives, and without opposites. It is usually deeply peaceful but might be an escape from waking reality. See: Air.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons