Annons

POJKVÄN drömtydning

Drömord

POJKVÄN (BOYFRIEND) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Detta visar vilka känslor eller rädslor du ser om din pojkvän. I drömmar du utforska inte bara alla dina ängsliga känslor, men alla dina önskningar och drömmar också. Ex-lover/boyfriend: Ni har säkert som känner med dig ur relationen, och dina drömmar om ditt ex kommer att försöka arbeta fram något sätt att känna lugn inom dig själv om paus. Detta är särskilt fallet om svåra eller smärtsamma känslor var inblandade. Om inte dessa känslor är befriade från ditt förflutna, de är inte tillgänglig för närvarande.

Orginaltext - engelska: This shows what feelings or fears you are facing about your boyfriend. In dreams you explore not only all your anxious feelings, but all your longings and dreams too. Ex-lover/boyfriend: You have certainly carried feeling with you from the relationship, and your dreams about your ex will try to work out some way of feeling at ease within yourself about the break. This is especially so if difficult or painful emotions were involved. Unless these emotions are freed from your past, they are not available for the present.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons