Annons

BEN drömtydning

Drömord

BEN (BONE) (Tony Crisp)

Svenska (Google Translate):

Vi kan associera olika saker med ett ben, styrka till exempel, eller död. Så ett brutet ben kan en förlust av styrka och förmåga. Också något som ger struktur och stöd. Begrava ett ben: Hiding något från någon. Eller förvarar något för framtiden. Gräva upp ben: minnas något från den långa förflutna. Backbone: Styrka, moralisk makt, stöd. brain Intellect, tänkande, insikt, kreativitet, vad någon egentligen tycker.

Orginaltext - engelska: We may associate several things with a bone, strength for instance, or death. So a broken bone can be a loss of strength and ability. Also something giving structure and support. Burying a bone: Hiding something from someone. Or storing something for the future. Digging up bones: Remembering something from the long past. Backbone: Strength; moral power; support. brain Intellect; thinking; insight; creativity; what someone really thinks.


Vill du ändra översättning om du tycker den är konstigt översatt från Google Translate? Skicka gärna korrigering till dreams@dagenshoroskop.nu, glöm inte att ange vilket drömord som avses.

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu

Tipsa en vän om dagenshoroskop.nu och skicka dagens horoskop. Skriv in din väns e-mail och ditt namn, här har du möjlighet att välja din väns stjärntecken i listmenyn. Avsluta med att klicka på knappen Skicka.

Det är mysigare när man är två!

Drömmer du om att resa bort?

Annons